Livet består av valg

Livet er 10 prosent hva som hender oss og 90 prosent hvordan vi takler det.

 

Tragediene Titanic og Costa Concordia skjedde med 100 års mellomrom. Begge kapteinene hadde gjennom godt sjømannsskap steget i gradene for så til slutt å få kommandoen på hvert sitt gilde skip. Begge kapteinene avsluttet sine karrierer ved å miste all opparbeidet heder og verdighet fordi de gjorde feil valg.


1912: Det er tenkelig at offiserene på brua av RMS Titanic hadde det travelt fordi både skip og kaptein var gjenstand for stor oppmerksomhet, og det var annonsert når skipet skulle legge til pir 59 i New York havn. Kaptein Smith ønsket neppe å avslutte kapteinkarrieren og gå over i pensjonistenes rekker med en svært forsinket ankomst. Offiserene på brua satte kurs og hastighet gjennom kullsvarte natta med nesten full fart forover, rett mot isfjell som offiserene på brua visste lå der.

1986: Dagen før utskytingen av romfergen Challanger var det møte mellom NASA og selskapet Morton Thiokol som hadde med selve oppskytingen å gjøre. Det kom forslag om å stoppe oppskytingen fordi pakninger i det ytre drivstoffsystemet ikke ville være tette i temperaturer lavere enn + 10 grader som de ville ha ved oppskytingstidspunktet.
Ledelsen i NASA overprøvde advarselen, og veteranastronaut John Young uttalte etterpå: "There is only one driving reason that such a potentially dangerous system would ever be allowed to fly – launch schedule pressure."

2012: MS Costa Concordia går på et skjær utenfor øya Giglio, etter sigende fordi offiserer på brua satte kursen så nær land for å hilse til folk. Ifølge avisartikler ble kursen satt på tross av advarsler fra andre på brua.

Tre tøffe beslutninger som alle har det til felles at ledelsen gjorde valg som ga katastrofale resultater og som ettertidens oppmerksomhet tydelig viser var unødvendige.

Travelhet, for eksempel i form av shortcuts, avvik fra god arbeidspraksis og annen manglende etterlevelse, er områder vi alle er innom, både på jobb og i fritid. Dessuten er dette valg som vi alle gjør. Følelsen av travelhet og tidspress treffer oss alle, så her er det mange eksempler å hente både fra hjemmet, fritiden og arbeidslivet.

Dette er et godt og interessant utgangspunkt for å snakke til en forsamling!
S'en i HMS blir kjernen rundt disse betraktningene, også.

Dette er så absolutt et foredrag som jeg liker å tilpasse den taletid jeg får og til de ønsker oppdragsgiver gir for å få formidlet noe til sine ansatte.