Oljenærings virksomhet og historie

Et oljekåseri for ikke-oljefolk

Oljen som råstoff til ulike behov har vært kjent i flere tusen år; til og med nevnt i 1.Mosebok! Norsk oljevirksomhet har ikke like lang historie, men i et halvt århundre har den preget vårt land. Begge historier er dessuten meget fascinerende i sitt mangfold innen både teknologi og politikk.

Et oljekåseri for ikke-oljefolk vil oppleves som et interessant glimt inn i en av våre mest omfattende næringsvirksomheter enten innholdet er:

Oljevirksomhet nord for 62. breddegrad – rariteter fra en het politisk strid

Norsk oljenærings virksomhet og historie - et oljekåseri for ikke-oljefolk

Verdens oljehistorie fra Noas ark til i dag

tjeldbergodden

Oljevirksomhet nord for 62. breddegrad – politiske rariteter fra en het politisk strid

Som eneste "oljebyråkrat" nord for Stadt i årene 1971-1978 har jeg laget en presentasjon om denne tidens ulike politiske irrganger og avveiinger som er nyttig for dem som kommer uten særlig historisk ballast inn i dette politiske landskapet. Det er også en ganske artig historie, for noe av det som ble sagt og gjort, ikke minst på den politiske arena, syntes litt merkelig allerede den gang. Det er ikke mindre merkelig 40-50 år senere.

Hvorfor ligger oljekontorene og forsyningsbasene der de ligger, og hvorfor er det baser som ligger der de ligger uten noen form for aktivitet? Og hva i all verden er et akseptabelt risikonivå og et CO2-fritt gasskraftverk?

At mye av dagens politiske diskusjoner til forveksling ligner de som ble holdt for flere ti-år siden, er også litt til ettertanke; samme argumenter for og samme argumenter imot.

Dette kåseriet tar "normalt" en time.

 

Norsk oljenærings virksomhet og historie - et oljekåseri for ikke-oljefolk

Norsk oljevirksomhet har en mer enn 50-årig historie. Leting etter, utvinning og markedsføring av olje og gass har utviklet seg til en av våre aller viktigste næringer, ikke minst økonomisk.

Geologi, seismikk, boring, baser, forsyningsbåter, helikoptertrafikk er deler av vår hverdag. Olje og LNG, gass og rørledninger, plattformer og raffineri er omtalt omtrent ukentlig i norske media. Like fullt opplever jeg stadig vekk hvor nysgjerrig mange er på hva som ligger i disse begrepene og hvordan næringen er bygd opp og drives.

Jeg er ikke utdannet for oljevirksomheten, men det er utrolig hva 40 års befatning med næringen kan gi av selvlært kunnskap. Dessuten betyr det at jeg må snakke slik at jeg selv skjønner det, og da skjønner alle tilhørerne det også.

Et oljekåseri for ikke-oljefolk vil oppleves som et interessant glimt inn i en mangslungen, mangesidig og mangfoldig næring. Har du besøk fra utlandet kan en slik presentasjon gi et godt gløtt inn i en av våre største næringer.

 

Verdens oljehistorie fra Noas ark til i dag

oljegusherPetroleum er et fascinerende råstoff med mange tusen års historie i både Kina og Midt-Østen. Marco Polo og Christoffer Columbus har begge beskrevet nærkontakt med råstoffet, indianerne i Nord-Amerika brukte petroleum til medisinske formål, Josef Stalin startet sin politiske løpebane i oljefeltene i Baku og kriger er startet og tapt i jakt på olje.

Olje er og blir politikk, og næringen har en fantastisk historie. Denne er det selvsagt skrevet haugevis av bøker om, men jeg kan ta kortversjonen.