Drivende isfjell er ingen spøk

En inspirerende tankevekker om personlig sikkerhet

Arbeidslivet er tøft. Vi utsettes for fare, blir utbrente, møter veggen, omorganiseres, settes i arbeid uten nødvendig innsikt i prosessen, tar oss ikke tid på grunn av innbilt eller virkelig tidspress.
Slik risikoatferd går som regel godt, men en gang i blant går det galt, og da gjerne forferdelig galt. Å forebygge uhell er derfor lønnsomt. Det får du bekreftet om du blir utsatt for en virkelig ulykke!

 

Fra 2003 til 2007 gjorde Statoil en svær satsing for å bedre personlig sikkerhet internt i konsernet og hos mange av sine leverandører og samarbeidende selskaper. Over 30000 deltok på de 150 samlingene på Clarion hotell i Stavanger og i oppfølgingene etterpå. Jeg var med i det lille teamet som laget dette opplegget som fikk navnet Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet, og jeg var også programleder for om lag 50 av de 150 samlingene.

Med utgangspunkt i de tanker om sikkerhet som der ble satt i system, har jeg laget et foredrag som jeg har holdt en rekke ganger og i mange næringer i hele Norge, jfr. egen liste over bedrifter hvor jeg har opptrådt.

Dette er en presentasjon som jeg ikke bare holder med bakgrunn i dette sikkerhetsprogrammet, men også med mer enn femti års fartstid i arbeidslivet og over sytti år i livets skole.

Jeg snakker både for ledere og de "på golvet" og treffer alle like godt. Her er det helt uvesentlig hvilket stilling, yrke eller bransje tilhørerne er i, for vi er alle opptatt av vår egen sikkerhet.

Ønsker du referanser til noen av disse opptredener, så finner du både det og tilbakemeldinger fra ledere og tilhørere på denne nettsiden.

Dette foredraget passer meget godt inn som en del av en bedrifts satsing på sikkerhet. Det kan stå som en enkeltstående påminner om sikkerhet på et allmøte, HMS-møte eller lignende, eller som et element i et større sikkerhetsopplegg i bedriften.

Jeg har både helseattest og kurs i grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring og kan derfor også ta turer til leterigger og produksjonsanlegg til havs.

Jeg blir glad dersom jeg får et par timer (inkludert en liten pause midt i) til denne presentasjonen, for så mye tid går det gjerne med for å få fram alle poengene.

En time går også greit, men kortere enn det blir litt snaut, og jeg vil nødig ha det for travelt. Da blir det i meste laget av stoff som jeg må kutte bort, men som jeg gjerne skulle ha snakket om.

Det går imidlertid fint å snakke om elementer av dette, jfr. omtalen av foredragene Livet består av valg.

Jeg ønsker bestandig kontakt med bedriften hvor jeg skal opptre i forkant av besøket. Da er det veldig mulig å legge inn bilder, tall og hendinger fra bedriften som tilhørerne kjenner seg igjen i, og det gir en ekstra dimensjon i presentasjonen. Detaljer om dette tar vi selvsagt en prat om dersom dette blir aktuelt.

Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet
Sent i 2002 vedtok forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil å starte en omfattende holdningskampanje med det mål å få en skadefri hverdag for alle som arbeider for Statoil.

Programmet ble så godt mottatt at Statoil besluttet at ikke bare offshoreansatte, men alle ansatte i hele konsernet og hos konsernets største leverandører og kontraktører også skulle omfattes av programmet. Dette er sannsynligvis det største og mest omfattende program innen atferdsbasert sikkerhet som er satt i gang i norsk olje- og gassindustri, og følgelig også i norsk industri.

Til sammen om lag 30 000 mennesker var med på de 150 samlingene som ble avviklet på Clarion hotell i Stavanger og i oppfølgingsarbeidet etterpå. En undersøkelse utført av Rogalandsforskning viser at fire av fem ansatte mener at Kollegaprogrammet har bidratt til å heve sikkerhetskulturen i selskapet og hos konsernets leverandører.

Jeg var med i den lille gruppen som utviklet Kollegaprogrammet, og jeg var også programleder for halvparten av de første hundre samlingene.

kotte-per-h