Referanser

Referanser fra opptredener
personene nedenfor har alle vært hyggelige og gitt sitt samtykke til at jeg bruker dem som referanse til samlinger vi har hatt sammen.

Alcoa Lista Gunnar Fossland 982 52 462 www.alcoa.no
Arbeidstilsynet Jan-Petter Løken 414 26 950 www.arbeidstilsynet.no
Bergen Group Asbjørn Grini 917 94 825 www.bergengroup.no
Kruse-Smith Oddvar Egelandsdal 915 76 307 www.kuse-smith.no
Nord-Trøndelag E.verk Anne E. Tromsdal 959 75 815 www.nte.no
Odfjell Bjørn Ydse 480 96 700 www.odfjell.com
Ringerikskraft Per Haukedalen 900 77 914 www.ringeriks-kraft.no
Statkraft Vest-Norge Jan Alne 950 75 592 www.statkraft.no
Veidekke Entreprenør distr. Trondheim Ståle Brovold 907 72 819 www.veidekke.no
Øvre Eiker Energi Lars Andresen 957 21 519 www.oeenergi.no
Arctic North Event Kirsten Holmen 915 40 915 www.magicnorth.no
Randi Skaug Randi Skaug 930 05 721 www.randiskaug.no