Om firmaet

Per H. Kotte hadde et 40-årig arbeidsliv bak seg da han 1.januar 2008 lot seg pensjonere fra Statoil. Han har de fleste av disse årene hatt jobber hvor det har vært en del av arbeidet å presentere et eller annet.

År Arbeidsgiver Arbeidsoppgave Kommentar
1961-65 Den norske Amerikalinje  sjømann to hyrer ga i alt 18 måneders fartstid i utenriksfart 
1963-64 Forsvaret  soldat  Fjernoppklaringseskadron, Kavaleriet, Brigade Nord 
1965-70   realfagstudent  Universitet i Oslo 
1971-72 Kommunal- og arbeids-departementet, overført til Miljøverndepartementet når det ble opprettet  sekretær /konsulent Landsdelskomitéen for Nord-Norge; komiteen avga sin innstilling til regjeringen Odvar Nordli sommeren 1972  Landsdelskomiteens arbeide ble videreført i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 
1973-74 Tromsø kommune  konsulent Tromsø kommunes Byplankontor, inkl. sekretær for både kommunens oljeutvalg og havneutvalg  arbeidet med sluttføring av kommunens generalplan, med særlig vekt på ytterområdenes plass i denne planen 
1974-77 Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner  sekretær for Nord-Norsk oljeråd  hektisk tid med sterke politiske følelser om oppstart eller ikke av oljevirksomhet nord for 62. breddegrad 
1977-78 Oljedirektoratet  stedlig representant for Oljedirektoratet i Nord-Norge  ansatt for å opprette regionkontor i Harstad, men det ble lagt på is som en følge av Bravoutblåsingen 
1978-79  Esso Exploration and Production Norway, Stavanger  informasjon og samfunnskontakt 
 
1980-88  Statoil Harstad  informasjon og samfunnskontakt  jobben var først og fremst rettet mot Nord-Norge; dekket i 1980-82 også Midt-Norge 
1988-91  Statoil Trondheim  informasjon og samfunnskontakt   
1992-97  Statoil Tjeldbergodden  informasjon og samfunnskontakt  var Statoils ansikt utad i lokalsamfunnet fra stedet var grisgrendt til Europas største metanolfabrikk sto ferdig; en fantastisk interessant og medmenneskelig opplevelse 
1997-02  Statoil Stjørdal  informasjon og samfunnskontakt   
2003-06  Statoil Stavanger  rådgiver og deltaker i Statoils Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet  33000 deltakere og 1200 gjester på 150 samlinger på Clarion Hotell, Stavanger; var også programleder på 50 av disse samlingene. 
2007  Statoil Stjørdal  informasjon og samfunnskontakt  holdt i 2007 ca. 50 yrkesorienteringer for om lag 3500 elever ved ungdoms- og videre-gående skoler om næringslivet generelt og norsk oljevirksomhet spesielt. 
2008-   pensjonist og foredragsholder  se egen liste over firma som har fått foredrag