Bøker og artikler

Per H. Kotte står som forfatter av to bøker:

  1. Tjeldbergodden . Et midtnorsk industrieventyr. KOM Forlag AS, Kristiansund, 1997.
    ISBN 82-90823-42-8
    Dette er historien om utbyggingen på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Her ble på 90-tallet Europas største metanolfabrikk bygd, og lokalsamfunnet sendte Statoil et takkeskriv når fabrikken sto ferdig!
  2. Visdomsord for enhver anledning. Index Publishing AS, Oslo, 2000.
    ISBN 82-7217-113-9.
    Gjennom et utall samtaler, samlinger, møter, seminar og konferanser samlet jeg i tre ti-år på rare formuleringer som folk bevisst eller ubevisst serverte, enten i ord eller i gjerninger. Halvparten av disse ble utgitt som en liten bok med visdomsord, med undertittel Det hjelper ikke å være på rett hylle dersom du er i feil skap.

Den andre halvdelen av samlinger er under bearbeidelse for utgivelse.